جلل الخالق سرچشم که سالمه که :دی
آق رضا برو بروبچ رو پیدا کن توی ساب هام :))) ‎· نومیا
تاخير خوردى حاجى ‎· Farzaaneh
@nomia همه رو از تو ساب های تو فالو کردم دقیقا :دی ‎· Reza ferferi
@farzane: خانوم اجازه، خواهرمون با کفشای ما رفته بود مدرسه ما یه جفت کفش بیشتر نداریم آخه خانم اجازه موقع برگشت افتاد تو جوب یه لنگه کفش رو خانوم اجازه آب برد ‎· Reza ferferi
برو بشين ميز دوم بغل دستِ ميرزايى، دماغتم پاكن ‎· Farzaaneh
چش خانوم ( با استینش دماغش را پاک میکند ) :دی ‎· Reza ferferi