یه چند تا دایرکت گروهی با نومیا و سامان هم داشتیم من واقعا دوست داشتم فرفر زنده بود هنوز و دوباره می خوندمشون :(
هععععععی یادش بخیر :)) ‎- نومیا
:)) ‎- Reza ferferi