یه چند تا دایرکت گروهی با نومیا و سامان هم داشتیم من واقعا دوست داشتم فرفر زنده بود هنوز و دوباره می خوندمشون :(
هععععععی یادش بخیر :)) ‎· نومیا
:)) ‎· Reza ferferi