یک فرفری اصیل و نجیب زاده در اولین اقدام قبل از شروع به فعالیت ، شروع به جسجوی افراد و بلاک کردن کسانی میکند که از آنها خوشش نمی آید :))