حداقل خوبی که این موکم داشت این بود یه دو سه نفر آواتار عکس خودشون رو گذاشتن و باعث شدن امید به زندگی و دوان دوانی مون زیاد بشه :))