فعلا نومیا با 120 ساب اول . من هم 104 ساب دوم :)
:))) ‎· نومیا
رسوندم به 158 ساب و البته 15-20 تا هم پرایوت بودن که هنوز معلوم نیست :) ‎· Dr.RoHo