وکیل هم نیست هعی اکانت پاک کنه دوباره بیاد بگه من جدیدم :)