کاش همه فهم این رو داشتن موقع بحث ادب رو قبل از هر چیزی تو ذهن شون داشته باشند .
ادب صوری یا باطنی؟ ‎· zYa-Bushehr
@zya: ادب باطنی ادب صوری رو هم منجر میشه ‎· Dr.RoHo
موارد نقض دیده شده اخیرا... ادای ادب داشتن در ظاهر را طرف درآورده ولی ادب باطنی نداشته کلام و رفتارش ‎· zYa-Bushehr
اخ گفتيد ‎· بــــــــــاران!
@zya: خب همه معصوم نیستن . خوبی ش به اینه که سعی کنیم و به این صفت شناخته بشیم . ‎· Dr.RoHo