نومیا بیا بگو کیا مشکوکن و قراره بزودی یه خبری بشنویم ازشون :)))
حالا زوده بذار جا بیفته اینجا :)) ‎- نومیا
جا بیوفته که بچه دار شدن و کار از کار هم گذشته :) ‎- Dr.RoHo