حالا میدونی قشنگی ماجرا کجاست ؟ تو اون فرفر زپرتی طرف یه سال بقیه رو منتر و علاف نگه میداشت که بررسی کنه ببینه کی حوصله داره طرف رو اکسپت کنه یا نع! رسما رو مخ بودا ! داغونا :)))