این نومیا کی کار و زندگی میکنه ؟ این که صبح تا شب تو مکانه !
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
احتمالا کروات صورتیه رو گذاشته بانک سودشو میگیره :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بی ادب :))) من صبح تا شب مکانم!؟ ‎- نومیا
خب اگه نیستی این همه لایک و فید و ساب رو زاکربرگ برات انجام میده ؟ :دی ‎- Dr.RoHo
گور بابای زاکربرک خر شاش کنه ‎- نومیا