دو تا از خواهرزاده م باهم تو یه دبستان میرفتن داداش بزرگه هر چی مداد و پاک کن گم میکرد ، داداش کوچیکه دو سه برابرش رو پیدا میکرد و میاورد :)
:))) ‎· MaryJuana Bigharar