راستی من با توجه به اینترنتی که دارم نسبت به سرعت و کندی این سایت جدید موکوم زیاد حساس نیستم و برای من عادی هست .

2015-2016 Mokum.place