ها راستی مهدیار و مژگان و قاصدک ( سپیده ) و عاطفه هم بین فرفری های سابق ندیدم
نهال هم همینطور ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آره . درست میگی ‎- Dr.RoHo
غير من مژگان ديگه هم داشت فرفر؟ ‎- mozhgankh
قاصدک بعد اون مرحوم هیچ جا ندیدمش... ‎- جولیا پندلتون
@6567: اگر شما همون مژگان خانوم باشی خیر نداره :) ‎- Dr.RoHo
@mousaviam2: بعدش تو توییتر هم بود تا چند ماه و بعدش دیگه خبری ازش ندارم ‎- Dr.RoHo