نامجو هم گند میزنه به آهنگ های سنتی ، چاوشی هم . فرقشون چیه؟ فرقشون اینه یکی با شعر فقط اصوات نامفهوم در میاره اون یکی آهنگ رو قری میخونه :)