فریال فریال که میگین اینه؟ این آخه قیافه داره؟ سلیقه دارید شما؟ :|
farial-stage2.jpg
این همینه؟ https://www.youtube.com/watch?v=RPOsPR8MEq8 من سرچ کردم اینو آورد ‎· آرزو
کامنت تخصصی بذارم بلاک میشم، لایک نداره این دختره خلاصه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من به این خوبی:د ‎· shompi
@shompi: شومپوز تو با فریال نسبتت چیه؟ :دی ‎· Dr.RoHo
@roho: من خوشگلترم فقط:د ‎· shompi
@shompi: کو ندیدیم که :دی ‎· Dr.RoHo
کی هست:-" ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: گویا تو برنامه شبکه من و تو خوانندگی میکنه . من هم ندیدم ‎· Dr.RoHo