نومیا بیا بگو این خانومه چی چی میگه https://www.facebook.com/tiziana.ciavardini/videos/1015419496...
دمش گرم...کلی تعریف میکنه از همه چی ‎· نومیا
من میگم چی میگه میگه تعریف میکنه ! خب میدونم تعریف میکنه ، چی میگه؟ ‎· Dr.RoHo
خب داره میگه مهمون نوازی عالیه. توریستای زیادی میان... من بارها تنهایی اومدم... همه چی خوبه. یسری محدودیت هست که قانونه اما خیلی زیباست اینجا و خیلی چیزای دیگه ‎· نومیا
این خانومه خبرنگار پرس تی ویه. ‎· دامون
@nomia: مچکرم :) ‎· Dr.RoHo