یکی از نمایندگان فعلی استان کرمانشاه قول داد در صورت حضور مجدد در مجلس شورای اسلامی ساخت آزاد راه کرمانشاه-مسکو را كليد بزند!
واقعا؟ :)) ‎· بــــــــــاران!
غلط کرد :))))))))))))) ‎· p@Ris
:/ ‎· 222888
:) ‎· Dr.RoHo