یکی از نمایندگان فعلی استان کرمانشاه قول داد در صورت حضور مجدد در مجلس شورای اسلامی ساخت آزاد راه کرمانشاه-مسکو را كليد بزند!
واقعا؟ :)) ‎- بــــــــــاران!
غلط کرد :))))))))))))) ‎- p@Ris
:/ ‎- 222888
:) ‎- Dr.RoHo