گرامی نمیشه لوزر بودن خودت رو به بقیه نسبت بدی ، ببین کجا گیر کردی
ها ؟ ‎- sayeh
لوزر يعنى چى؟ ‎- بــــــــــاران!
لوزر یعنی بازنده ‎- Dr.RoHo