گرامی نمیشه لوزر بودن خودت رو به بقیه نسبت بدی ، ببین کجا گیر کردی
ها ؟ ‎· sayeh
لوزر يعنى چى؟ ‎· بــــــــــاران!
لوزر یعنی بازنده ‎· Dr.RoHo