صلاحیت آیت الله جنتی جهت مجلس خبرگان احراز نشد! :))
مگه میشه مگه داریم:))))) ‎· نآمیرآツ
فرض کن بشه :)) ‎· Dr.RoHo