صلاحیت آیت الله جنتی جهت مجلس خبرگان احراز نشد! :))
مگه میشه مگه داریم:))))) ‎- نآمیرآツ
فرض کن بشه :)) ‎- Dr.RoHo