میان ما و عربستان یه قدم فاصله هست. حالا هر تعریف و تقبیحی که دارین بگین :)