بعضی از این رونمایی ها رو میبینم یاد صا ایران میوفتم : هر روز بهتر از دیروز :)