Avatar for roho
واقعا حیف نیست ! این همه روس و ایتالیایی تو فرفر جدید باشه و تو نتونی حتی با یکی ش بری دایرکت :دی
Comment
=)))) انگیزه ات را برادر ‎· منفی سی
Comment
@manfy30: خب امروز دو تا خبر خوندم و انگیزه م بیشتر شد . 1- حذف ویزای روسیه . 2 درخواست صادرات کالا به روسیه ( میوه که تو منطقه ما زیاده ) :دی ‎· Dr.RoHo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10