Avatar for roho

واقعا حیف نیست ! این همه روس و ایتالیایی تو فرفر جدید باشه و تو نتونی حتی با یکی ش بری دایرکت :دی

Comment

=)))) انگیزه ات را برادر

 ‎· منفی سی
Comment

@manfy30: خب امروز دو تا خبر خوندم و انگیزه م بیشتر شد . 1- حذف ویزای روسیه . 2 درخواست صادرات کالا به روسیه ( میوه که تو منطقه ما زیاده ) :دی

 ‎· Dr.RoHo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10