پیامک وارده : عروسی به علت برف سنگین و عدم حضور داماد به تعویق افتاد ، زمان برگزاری مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد. با تشکر خانواده عروس :)))
داماد از روسیه میاد؟ ‎· آمیرزو
@aamirzo: نه از اردبیل میاد :))) ‎· Dr.RoHo