Avatar for roho
گوش هایم را می گیرم! چشم هایم را می بندم! زبانم را گاز می گیرم! ولی حریف افکارم نمی شوم! چقدر دردناک است فهمیدن...!!! خوش بحال عروسک آویزان به آینه ماشین، تمام پستی بلندی زندگیش را فقط میرقصد...!!
Comment
تلو تلو می خورد فقط ‎· یوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place