دعاهاى سحر گويند میدارد اثر آرى - اثر میدارد امّا كى شب عاشق سحر دارد؟
+ ‎- Dr.RoHo

2015-2016 Mokum.place