هیچی دیگه کلا قراره موکوم هم نیاییم . هعی دخترا عکس پسر میزارن ، پسرا عکس فیلان !
چه ایرادی داره عکس گذاشتن؟ ‎· shompi
شرم و حیا و روم دختران و استخر پسران رو برای چی گذاشتن ‎· Dr.RoHo
من در مورد عکسایی که خودم گذاشتم فقط حرف می زنم فک نمی کنم عکس بی شرمی و حیایی بوده باشه و مورد اخلاقی داشته باشه..من تو هیچ رومی نیستم ..دیگه این انتخاب شماس می تونین بلاک کنید اگه اذیت می شین ‎· shompi
@shompi: خیر بی حیایی نداشت . / هاید کردم :) ‎· Dr.RoHo