Avatar for roho
هیچی دیگه کلا قراره موکوم هم نیاییم . هعی دخترا عکس پسر میزارن ، پسرا عکس فیلان !
Comment
چه ایرادی داره عکس گذاشتن؟ ‎· shompi
Comment
شرم و حیا و روم دختران و استخر پسران رو برای چی گذاشتن ‎· Dr.RoHo
Comment
من در مورد عکسایی که خودم گذاشتم فقط حرف می زنم فک نمی کنم عکس بی شرمی و حیایی بوده باشه و مورد اخلاقی داشته باشه..من تو هیچ رومی نیستم ..دیگه این انتخاب شماس می تونین بلاک کنید اگه اذیت می شین ‎· shompi
Comment
@shompi: خیر بی حیایی نداشت . / هاید کردم :) ‎· Dr.RoHo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place