خب یه سوال دیگه ! چجوری از ساند کلود آهنگ بفرستم تو موکوم ؟ با اون روش که تو گروه هلپ گفتن نتونستم انجام بدم !
https://mokum.place/italia/123035 (: دکتر جان شاید توضیحی که اینجا دادن کمک بکنه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: متشکرم توضیح خیلی خوبی بود ^__^ ‎· Dr.RoHo
@roho: ((: خواهش میکنم - خوشحالم که هلپ کننده بود اون توضیحِ‌خوب ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ