ما رو باش با یه سری ربات و پلنگ تشکیل اجتماع دادیم!
واقعا:))) ‎· 222888
شرم اوره ‎· Dr.RoHo
خیلیم خوبه ها :)) ‎· پریســــا
خیلیم خوبه ها :)) ‎- پریســــا ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: @parisa پلنگ هم نیستین که حداقل بشه بهتون چیزی گفت ، ربات های بی روح و احساس :)) ‎· Dr.RoHo