ما رو باش با یه سری ربات و پلنگ تشکیل اجتماع دادیم!
واقعا:))) ‎- 222888
شرم اوره ‎- Dr.RoHo
خیلیم خوبه ها :)) ‎- پریســــا
خیلیم خوبه ها :)) ‎- پریســــا ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: @parisa پلنگ هم نیستین که حداقل بشه بهتون چیزی گفت ، ربات های بی روح و احساس :)) ‎- Dr.RoHo