درسته حالا بعضا به جای نخ طناب هم میدن ، لکن به جهت مشغله و ضیق وقت فرصت گرفتن نیست !
ضیق درسته ‎- همصدا
با اصول جنتلمن بودن در تناقض نباشه دکتر جون :دی ‎- آمیرزو
@hamseda: متشکرم از دقت نظر شما :) ‎- Dr.RoHo
@aamirzo: اتفاقا از مصادیق جنتلمن بودنه :) ‎- Dr.RoHo
@hamseda: یوقت ذیق نباشه :) @roho ای ناقلا ‎- آمیرزو
مثلا چی میگن؟ ‎- mollatabar
@mollatabar: دیگه اینها رو نمیشه گفت ، گیرنده باید قوی باشه :دی ‎- Dr.RoHo