درسته حالا بعضا به جای نخ طناب هم میدن ، لکن به جهت مشغله و ضیق وقت فرصت گرفتن نیست !
ضیق درسته ‎· همصدا
با اصول جنتلمن بودن در تناقض نباشه دکتر جون :دی ‎· آمیرزو
@hamseda: متشکرم از دقت نظر شما :) ‎· Dr.RoHo
@aamirzo: اتفاقا از مصادیق جنتلمن بودنه :) ‎· Dr.RoHo
@hamseda: یوقت ذیق نباشه :) @roho ای ناقلا ‎· آمیرزو
مثلا چی میگن؟ ‎· mollatabar
@mollatabar: دیگه اینها رو نمیشه گفت ، گیرنده باید قوی باشه :دی ‎· Dr.RoHo