دوست دختر خوب میتونه 200 گیگ هارد شما رو نگهداره :)))
large.jpg
:)))) ‎· alinba
نمیفهمم ‎· منفی سی
@manfy30: خب باعث میشه 200 گیگ هارد خالی بمونه :))) ‎· Dr.RoHo