دوست دختر خوب میتونه 200 گیگ هارد شما رو نگهداره :)))
large.jpg
:)))) ‎- alinba
نمیفهمم ‎- منفی سی
@manfy30: خب باعث میشه 200 گیگ هارد خالی بمونه :))) ‎- Dr.RoHo