کاش میشد همیشه باشی تو که هستی غصه میره / ای تو مهربونتر از خواب من شبا دلم میگیره / جای امنی توی دستات واسه من همیشه داری / مثل کوهم وقتی که تو سر رو شونه هام میذاری / تو از من سیری دلگیری اسیری تو خاطره ها / من بی تو اینجا میمیرم تو دست شبا / ♫♫♫ کاش میشد همیشه باشی تو که هستی غصه میره / ای تو مهربونتر از خواب من شبا دلم میگیره / جای امنی توی دستات واسه من همیشه داری / مثل کوهم وقتی که تو سر رو شونه هام میذاری / تو از من سیری دلگیری اسیری تو خاطره ها / من بی تو اینجا میمیرم تو دست شبا // #Best_Music #Music #آهنگ
+ ‎· Dr.RoHo