در عرض چند دقيقه بيش از سه بار كلمه گرامي رو ديدم اينجا. همون فرفره گويا
درسته گرامي ‎- sousan
هر چي گراميه دوباره جمع شده اينجا :)) ‎- Rohollah