من زندگيم رو به دو بخش تقسيم ميكنم. قبل ديدن مستند كازموس و بعد ديدنش