چند وقتيه حواسم رو به اتفاقات دو رو برم بيشتر جمع كردم. تقريبا تصادف حرف اول رو ميزنه. ولي هنوزم يه سري سلسله اتفاقاتي ميفته كه هضم تصادفي بودن اون يكمي سنگينه
نمونش دو روز پيش اتفاق افتاد ‎· Rohollah
تعریف کن ‎· Mardetanha
تو فكر كسي بودم. ٦ ماهي بود نديده بودمش. نيم ساعت بعدش تو تاكسي اومد كنارم نشست. زمان و مكاني كه احتمالش بسيار پايين بود ‎· Rohollah
البته دلايل علمي براي اين دست اتفاقات وجود داره ولي همچنان عجيبه ‎· Rohollah
خیلی خفن بوده پس :) ‎· Mardetanha
من هرجا حرف میشه میگم یک دوست نخبه‌ای دارم مثل تو اما خوب تو تاکسی نمشینی کنارم دیگه :)) ‎· Mardetanha
:))) ‎· Rohollah
باعث افتخاره عزيز ‎· Rohollah