از شادي هاي زندگيم اينه كه ميرم پيش عبدي يكم زمان ميگذرونيم
بدبختی این رو ببین تو رو خدا ‎- عبدی
کامنت :)) ‎- مـعـــین