شب جمعه است به یاد اونایی که تو فرفر بین‌مون بودند و الان مهمون خاکند، بویژه مهدی سعیدی فاتحه‌ای بفرستیم