مهمونیم، دور هم جمع نشستیم ولی داریم تو تلگرام با هم چت می‌کنیم
وای فای صاحب خونه رو بفنا ندین خوبه ‎· آمیرزو
مستر سجادی شومو؟ ‎· amink
اوه! ‎· amink
خیلی هم خوبه ‎· طاها