مهمونیم، دور هم جمع نشستیم ولی داریم تو تلگرام با هم چت می‌کنیم
وای فای صاحب خونه رو بفنا ندین خوبه ‎- آمیرزو
مستر سجادی شومو؟ ‎- amink
اوه! ‎- amink
خیلی هم خوبه ‎- طاها