حوصله گروه تلگرامی خانواده را ندارم، از بس دروغ میگن، خسته شدم از بس دروغهاشون را به رخ‌شون اوردم واصلاح نشدن، خوب مهندس شعور سیاسی نداری شعور استفاده از گوگل را که داری اول یه سرچ بکن بعد حرف بزن