حس بد اینکه نخوای توی هیچ ستاد انتخاباتی فعال باشی و همه دوستان هر روز بهت زنگ بزنن برای ناهار و شام دعوتت کنن که بری ستاد کاندیدای مورد علاقشون...
البته به همشون میگم یه تیم IT درست کنید، همه جوره راهنمایشون میکنم و کمک. ولی نفر اول نمیتونم باشم شرمنده ‎· رهــــــــرو™