چطوری بازی میکنین؟
چه بازی ای؟ ‎- farzaaneh
352 :d ‎- پرگار
مرسی پرگار ‎- رهــــــــرو™
ببین کی اومدههههههههههههه !! حسین آفلاین ! مرسی حسین سیدی، تو میترسی از سایه پلیس ؟! @hossein ‎- رهــــــــرو™
دیشب اومد حسین فک کنم ‎- پرگار
مرسی حسین سیدی ‎- حُسین آفلاین