چطوری بازی میکنین؟
چه بازی ای؟ ‎· farzaaneh
352 :d ‎· پرگار
مرسی پرگار ‎· رهــــــــرو™
ببین کی اومدههههههههههههه !! حسین آفلاین ! مرسی حسین سیدی، تو میترسی از سایه پلیس ؟! @hossein ‎· رهــــــــرو™
دیشب اومد حسین فک کنم ‎· پرگار
مرسی حسین سیدی ‎· حُسین آفلاین