خب ما که نصف شبی جواب پس دادیم چرا این دختر رو فالو کردی، چرا برا اون لایک زدی! شما هم جواباتونو بدید !!! یکی نیست بگه تو چیکاره منی آخه