شما نظرتون چیه ؟
خوبه ‎- اویس
موافقم ‎- جولیا پندلتون
یعنی در مورد کلا ؟ ‎- رهــــــــرو™
نه نریووووو نکن می میررررری نرررووووووو ‎- مستانه
تا نظر شما چی باشه ! ‎- شمیم یاس
@mastaneh اسمایلی پرت شدن در ته چاه ؟ :دی ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: اره اره صدات قطع شد دیگه فکر کنم مردی:دی ‎- مستانه
@mastaneh نههههههههه / صداااااااااااااااااااااااای منو میشنوووووووووووووووووید ؟ ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: مرد دیگه بچه ها فکر کنم نه:/ دیگه صدا به صدا نمیرسه...اخیش بچه خوبی بود:دی ‎- مستانه
ضمنا مجلس زنامه همان روز همان ساعت برگزار می گردد؟ :دی ‎- رهــــــــرو™
آقا خواهشن بگو تو مجلس ختمت ازین خرما که گردو لاشه با پودر نارگیل فراوان هم بدن.باتشکر ‎- نآمیرآツ
من از بچگی وصیت کردم من که مردم شیرکاکائو گرم بدن :دی / خودت بانی رنگینک( همینی که گفتی ) بشو ‎- رهــــــــرو™
@mohamad: وووش نه نه بگو گز بدن نواوری هم میشه:)))) ‎- مستانه
حالا کی بره گز از اصفهان بیاره تو ختم من! کار رو سخت بکنم بازمانده ها ختم رو هم نمیگیرنا :دی / یهو دیدید گفتن خرج مراسم رو میدیم به خیریه :دی ‎- رهــــــــرو™