لذت داشتن رفیقی که داره از مسافرت برمیگرده زنگ میزنه میگه چیزی نمیخوای دارم میام بگیرم واست ؟
لذت اینه بدونه بگیره بیاد ‎· farzaaneh
داشتن رفیق که بشه بهش گفت رفیق به خودی خود اذت بخشه ‎· شمیم یاس
@daryaiy آره واقعا ‎· رهــــــــرو™
@farzaaneh خب نمیدونه که چی میخوام ‎· رهــــــــرو™
رفیق باس بدونه دیگه ‎· farzaaneh
گفتی هیچی نمیخوای؟ ‎· farzaaneh
نگفتم چی میخوام ‎· رهــــــــرو™
:| ‎· farzaaneh
جنوبه! همه چی میخوام خب :دی / یه تعارفی کرده منم پر رو باشم یعنی؟ ‎· رهــــــــرو™
بلی پررو باش:-D ‎· farzaaneh