لذت داشتن رفیقی که داره از مسافرت برمیگرده زنگ میزنه میگه چیزی نمیخوای دارم میام بگیرم واست ؟
لذت اینه بدونه بگیره بیاد ‎- farzaaneh
داشتن رفیق که بشه بهش گفت رفیق به خودی خود اذت بخشه ‎- شمیم یاس
@daryaiy آره واقعا ‎- رهــــــــرو™
@farzaaneh خب نمیدونه که چی میخوام ‎- رهــــــــرو™
رفیق باس بدونه دیگه ‎- farzaaneh
گفتی هیچی نمیخوای؟ ‎- farzaaneh
نگفتم چی میخوام ‎- رهــــــــرو™
:| ‎- farzaaneh
جنوبه! همه چی میخوام خب :دی / یه تعارفی کرده منم پر رو باشم یعنی؟ ‎- رهــــــــرو™
بلی پررو باش:-D ‎- farzaaneh