سرم داشت خوب میشد، خبر رو شنیدم دوباره درد گرفت
:( ‎· farzaaneh
:(( ‎· نآمیرآツ