سرم داشت خوب میشد، خبر رو شنیدم دوباره درد گرفت
:( ‎- farzaaneh
:(( ‎- نآمیرآツ