تبختر توی فیدا و کامنتهای برخی زیادی نخ نما هستا! رعایت کن اخوی
برادرم تَبَختُرَت را ‎- نآمیرآツ
بر وزن تفکر؟ ‎- mollatabar
يعنى چى؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: فکنم از تبخیر بیاد:)) ‎- نآمیرآツ
تبختر. [ ت َ ب َ ت ُ ] (ع مص ) (از «ب خ ت ر») خرامیدن به ناز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بناز و غرور خرامیدن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). خرامیدن . (زمخشری ) (دهار) (زوزنی ) (فرهنگ نظام ). نیکو مشی کردن .(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (فرهنگ نظام ). ‎- رهــــــــرو™
فارسیشو بگو دیگه.ما کلا بعد از این فید رفتیم تو افق ‎- farzaaneh
@farzaaneh نوشته اخوی.پس با من بود:)) ‎- نآمیرآツ
@mohamad: فکر کردی فکر کردم با منه؟من اصن کلا نفهمیدم چی گفت:)))) ‎- farzaaneh
یعنی خدا نکنه بخواید یکی رو له لورده کنین شما فرفریا ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: ما که کاری نکردیم.خدای نکرده تبختر نکرده باشیم فقط بقیه رو خدا میبخشه:)) ‎- farzaaneh
من سکوت پیشه میکنم :دی ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: ما هم سعی میکنیم تبخترامون تو فیدا نخ نما نباشه:دی ‎- farzaaneh
کاربر مربوطه// غیبتش را چرا میکنید تذکر لسانی بدید بهش ‎- amineh
میخواستم بگم یعنی چی؟ بعد کامنتها رو باز کردم متوجه شدم:-)) ‎- جولیا پندلتون
دیدید چطور من رو دست انداختن این دو گرامی ؟ ‎- رهــــــــرو™
@jakoob اسم کسی رو که نیاوردم اخه :| ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: مظلوم نمایی میکنی برادر؟مظلوم نمایی در کامنتهایت نخ نما شده:دی ‎- farzaaneh
اخی ما مظلوما ‎- رهــــــــرو™
آقا این خرامیدن که بار معناییه ناز کردن و عشوه کردن داره،نه تکبر و اینا؛الان من شکست عشقی خوردم که ‎- نآمیرآツ
@rrahro: معلومه دیگه با کی بودید ‎- amineh
نامیرا، من منظورم تکبر بود به خدا / بعد هم غلط کردم اصن / خوبه ؟ ‎- رهــــــــرو™
@jakoob: با کی بود؟ ‎- farzaaneh
نامیرا، من منظورم تکبر بود به خدا / بعد هم غلط کردم اصن / خوبه ؟ ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: نه دیگه دیره ‎- farzaaneh
:))) الان غلط کردم هم یه مدل تبختره؟ ‎- نآمیرآツ
رهرو تو توییتر هم یدونه بود.همش میخواستم بلاکش کنم.نمیشد:)) ‎- نآمیرآツ
:)))))))))))))))))) نامیرای متبختر :دی ‎- رهــــــــرو™
@mohamad: چرا نمیشد؟متبختر بود؟ ‎- farzaaneh
یعنی همین دونفر کافی بودن فید به اون جدی ی ی ی به باد تمسخر گرفته بود // پووووف متبخترای فیلان ‎- رهــــــــرو™
:))) ‎- نآمیرآツ
پایان عملیات اعلام میشه...فید به طور کامل به فنا رفت...نیروها به مقر برگردن:دی ‎- zYa-Bushehr
حیف این فید گم بشه تو انبوه فیدهای متبخترانتون.بیا بالا ‎- نآمیرآツ