واقعا دوست دارید عمرتون زود بگذره ؟ من هر یه روزی که میره ترسم بیشتر میشه از گذر عمر و مفید نبودن زندگیم
بقیشم همینه ، تموم شه دیگه ‎- شمیم یاس
بعدش که تموم شد غصه می خوریدا! دیدم که میگم ‎- رهــــــــرو™
کی اون دنیا بودید شما ؟:دی ‎- شمیم یاس
:دی :دی با اونایی که عمری ازشون گذشته زیاد دمخورم :دی ‎- رهــــــــرو™