جوونه سیگاری فقط قباد
قباد قدش کوتاس فقط، بقیه اش اوکی هست:)) ‎- سو:دی
چنده مگه ؟؟ ‎- رهــــــــرو™
@sooooodi: قباد خیلی هم خوبه! الگی ایراد نگیر سودی خ ‎- Sabuyeeshgh
@sabuyeeshgh: به نظرم کوتاس، بعید میدونم بیشتر از 175- 176 باشه:) نسبت قدش با بقیه رو ببینی، قد بلند نیست خب ‎- سو:دی
جوانه؟ ‎- Florette
جوان سیگار کش! سیگاری ‎- رهــــــــرو™
آها پس جوونِ ..، نه جوونه :دی ‎- Florette
@sooooodi: خبااااالا ‎- Sabuyeeshgh