جوونه سیگاری فقط قباد
قباد قدش کوتاس فقط، بقیه اش اوکی هست:)) ‎· سو:دی
چنده مگه ؟؟ ‎· رهــــــــرو™
@sooooodi: قباد خیلی هم خوبه! الگی ایراد نگیر سودی خ ‎· Sabuyeeshgh
@sabuyeeshgh: به نظرم کوتاس، بعید میدونم بیشتر از 175- 176 باشه:) نسبت قدش با بقیه رو ببینی، قد بلند نیست خب ‎· سو:دی
جوانه؟ ‎· Florette
جوان سیگار کش! سیگاری ‎· رهــــــــرو™
آها پس جوونِ ..، نه جوونه :دی ‎· Florette
@sooooodi: خبااااالا ‎· Sabuyeeshgh