خرید جهت تخته اسکرام شرکت، منجر به خرید کلی چیزای رنگی پنگی شد :دی
photo_2016-02-04_14-29-39.jpg
دختر دوساله هم اینقدر رنگی پنگی خرید نمیکنه!تبریک میگم روحیت خیلی شاده:)) ‎- نآمیرآツ
منم عاشق اینام.اما میخرم میندازم یه گوشه ‎- farzaaneh
@mohamad نگران بودم الان میای زیرش میزنی چه با تبختر، شکر خدا یادت رفته :دی ‎- رهــــــــرو™
@farzaaneh کلا از لوازم التحریر نمیشه گذشت ‎- رهــــــــرو™
چند روز پیش رفتم شهر کتاب یه عالمه از این رنگی پنگیا بود دوس داشتم همه رو بخرم بیارم برا خودم :) عاشق این رنگی پنگیام :دی ‎- farahnaaz
رهــــــــرو™ خداییش الان تو دایرکت به یکی گفتم متبخبر.تو گفتار عادیم هم دارم بکار میبرمش:)) ‎- نآمیرآツ
نمیدونم چرا تورو میبینم یاد تلخک میفتم ناخوداگاه ‎- مستانه
@mastaneh من یا رهرو؟رهرو که استاده؛بی ادب بلاکت کنم؟ ‎- نآمیرآツ
رهرو ‎- مستانه
@rrahro: اونم کرمه فقط ‎- farzaaneh
@mastaneh :همشهری اند ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 میدونستم مرجان نمیدونم چرا کلا ایدیشو که میبینم یاد اون میفتم ‎- مستانه