تو یه طوفان، من جزیره...
تو شخصیتت بیشتر به طوفان میخوره ولی ‎· farzaaneh
من ؟! مظلوم ! ‎· رهــــــــرو™
منم یه مرغ دریایی که بی ادبی میکنه به ساحل ‎· نآمیرآツ
@mohamad: :)))))))))))) ‎· farzaaneh
@rrahro: ای رهرو ای رهرو ‎· farzaaneh
متبخترا دور شن :دی ‎· رهــــــــرو™