تو یه طوفان، من جزیره...
تو شخصیتت بیشتر به طوفان میخوره ولی ‎- farzaaneh
من ؟! مظلوم ! ‎- رهــــــــرو™
منم یه مرغ دریایی که بی ادبی میکنه به ساحل ‎- نآمیرآツ
@mohamad: :)))))))))))) ‎- farzaaneh
@rrahro: ای رهرو ای رهرو ‎- farzaaneh
متبخترا دور شن :دی ‎- رهــــــــرو™