لطفا حدافل توی همه چی صاحبنظر نباشید !
از ما نخواه:دی ‎· zYa-Bushehr
مگه شما صاحب نظرید که فکر میکنید کسی اشتباه صاحبنظر بوده اخوی؟:دی ‎· farzaaneh
نمیشه که :)) ‎· خانوم میم
کسی دچار تبختر شده؟آها یادم نبود شما سوال جواب نمیدی ‎· farzaaneh
شما ی سوزن به خودت بزن :))) ‎· Mamad
نظرامون خوبه خب ‎· amineh
چون دوست دارم باشه من قول میدم راجع به چارشاخ گاردون تریلی نظر ندم.خب دیگه از مصداق همه چیز درومدم من ‎· نآمیرآツ